Đổi trả và giải quyết khiếu nại

Đổi trả và giải quyết khiếu nại

Đổi trả và giải quyết khiếu nại

Đổi trả và giải quyết khiếu nại

Đổi trả và giải quyết khiếu nại
Đổi trả và giải quyết khiếu nại
Tiếng Việt English

Hotline

0919 698 800

Đổi trả và giải quyết khiếu nại

Với các khách hàng là đại lý thì việc đổi trả hàng sẽ thể hiện cụ thể trong hợp đồng.Với các khách khác TRAVIPHA sẽ thực hiện việc đổi, trả hàng và chịu tất cả các chi phí phát sinh ( nếu có ) nếu xác nhận lỗi từ TRAVIPHA

Với các vấn đề phát sinh xãy ra khiếu nại từ khách hàng thuộc phạm vi, trách nhiệm của TRAVIPHA thì TRAVIPHA giải quyết trên cơ sơ ưu tiên đảm bảo quyền lợi chính đáng cho khách hàng, cho người tiêu dùng.

TRAVIPHA rất mong mọi khiếu nại được giải quyết bằng hình thức đàm phát trực tiếp giữa 2 bên, nếu không thể giải quyết bằng đàm phán được thì sẽ nhờ cơ quan có thẫm quyền đứng ra giải quyết.

TRAVIPHA rất mong mọi góp ý, khiếu nại được khách hàng, người tiêu dùng gửi qua địa chỉ mail: travipha2015@gmail.com và TRAVIPHA cam kết tất cả các góp ý, khiếu nại sẽ được trả lời không quá 15 ngày.

Đổi trả và giải quyết khiếu nại

Đổi trả và giải quyết khiếu nại

Đổi trả và giải quyết khiếu nại

Đổi trả và giải quyết khiếu nại

Đổi trả và giải quyết khiếu nại
Đổi trả và giải quyết khiếu nại